Grupper på vej

Herunder finder du en liste med nogle af de grupper, der p.t. er venteliste til.

Hvis ingen af grupperne passer til dig, er du velkommen til at kontakte os enten pr. telefon eller på e-mail, så vi kan søge deltagere til en gruppe, der matcher dine ønsker og behov.

Gruppe for yngre mennesker mellem 20 og 40 der kæmper med angst og lavt selvværd

Kæmper du også med angst og lavt selvværd og samtidig føler dig ensom, så er du ikke alene. Mød andre der har det på samme måde i en selvhjælpsgruppe. I kan udveksle erfaringer og støtte og hjælpe hinanden og eventuelt også lave aktiviteter sammen så som gåture, spise sammen, biografture o.l. Der er p.t. ønske om opstart af en sådan gruppe.

Polyneupati - kroniske smerter

Vi søger deltagere til en gruppe for mennesker, som har lidelsen Polyneupati, - en lidelse der medfører, at mange nerver, især dem i fødderne, ikke fungerer som de skal. Symptomerne er nedsat eller ændret følesans i huden. Det kan føles som om man går på vat, eller der kan være en prikkende, sviende eller brændende fornemmelse. Det betyder, at man lettere snubler eller vrikker om på foden. Det kan også betyde, at man mærker en kraftnedsættelse, så man får svært ved at gå. Har du denne lidelse, og kunne du tænke dig at mødes med andre i samme situation, så kontakt os. Du er også velkommen, hvis du har andre lidelser, der medfører kroniske smerter.

Har du haft hjertestop eller ramt af hjerte-kar-sygdom

Sidder du tilbage med en masse tanker og sikkert også utryghed og angst, og kunne du tænke dig at møde andre i samme situation? I kan hjælpe hinanden og støtte hinanden med at tackle de udfordringer, I står med, og dermed også støtte hinanden i at lære at mestre livet med en hjerte-kar-sygdom. Gruppen sættes i gang af en af vore frivillige igangsættere, og vedkommende vil være med jer de første gange I mødes.

Netværk for kvinder i aldersgruppen 65+

Der er ønske om opstart af en gruppe for kvinder i aldersgruppen 65+, hvor I kan mødes, snakke og udveksle erfaringer og måske ind imellem spise sammen, gå på café sammen, gå ture eller lave andre aktiviteter sammen.

Er du 65+ og har du lyst til at få et nyt netværk eller udvide dit netværk, så kontakt os for at høre nærmere og for tilmelding.

Nyt netværk for unge

Vi søger deltagere en gruppe for unge, der har brug for et netværk/nogen at tale med, og som kender til at have en snert af angst og depression.

I gruppen møder du andre unge, der også har brug for et netværk, og på de første møder i gruppen kan I beslutte jer for, hvad møderne skal indeholde. F.eks. kan I i gruppen tale med hinanden om relevante emner som venskaber, ensomhed, selvværd eller blot tale om det, som rører sig lige nu. I kan også lave aktiviteter sammen f.eks. gå i biografen, på café eller blot gå ture sammen.

Er du interesseret i at være med i en sådan gruppe, så ring til Selvhjælp Ringkøbing-Skjern og hør nærmere.

Pårørende til mennesker med Alzheimer/demens

Har du lyst til at dele tanker og erfaringer med andre i samme situation? Så kan en selvhjælpsgruppe være noget for dig.

Det kan være en hård proces at være nær pårørende til et menneske, der har Alzheimer eller demens. Det menneske, man har kendt det meste af sit liv, forandrer sig. Dermed forandres forholdet til det menneske også. Man skal indstille sig på at håndtere den nye og uvante situation, og det kan være svært at vide, hvordan man hjælper og støtter bedst.

Som pårørende overvældes du måske af bekymringer og frustrationer og føler dig ind imellem magtesløs, og derfor kan det være en lettelse af møde andre, som står i samme situation. I en selvhjælpsgruppe møder du forståelse, og I kan støtte og hjælpe hinanden med at tackle de udfordringer, I står overfor.

På møderne udveksler I erfaringer og snakker for eksempel for problemstillinger

- skal man nogle gange sige fra - og i så fald hvordan?

- hvordan støtter man bedst?

- Hvordan kan man selv leve et godt liv på trods af omstændighederne - hvordan passer man på sig selv?

Lavt selvværd

Har din opvækst og dit liv være præget af mange psykiske udfordringer, knubs og sorg der har bevirket, at dit selvværd har lidt et knæk, - og kunne du tænke dig at mødes med andre i samme situationer. I kan dele jeres oplevelser og erfaringer, støtte hinanden i et fællesskab, der måske også kan udvikles til et venskab. Der er p.t. ønske om opstart af en sådan gruppel Kontakt os, hvis du er interesseret i at være med og/eller ønsker at høre mere.

Gruppe for unge i aldersgruppen fra 20-25 år, hvis far eller mor lider af depression.

Det er hårdt at være tilskuer til, at ens far eller mor har det psykisk dårligt - at man skal beskytte dem og derfor ikke kan dele ens egne oplevelser med dem og snakke med dem om de ting, der er udfordrende for en selv.

Er du i den situation, og kunne du tænke dig at mødes med andre i samme situation, som du kan dele dine oplevelser og erfaringer med, og hvor I kan støtte hinanden, så kontakt Selvhjælp Ringkøbing-Skjern. Der er p.t. ønske om opstart af en sådan gruppe.

Samtalegruppe for folk, der har mistet ægtefællen

At miste sin ægtefælle, som man måske har levet sammen med en stor del af sit liv, indebærer store forandringer i hverdagen. Hvor man før var to om at dele livet, glæder og og sorger, skal man nu skabe sig sin egen hverdag.

Har du lyst til at deltage i en samtalegruppe med andre, der er i samme situation som dig - et fællesskab, hvor I kan snakke om sorgen med hinanden og dele tanker og erfaringer. Måske har I brug for at snakke med hinanden om spørgsmål som

- hvordan skaber jeg en god hverdag for mig selv

- hvordan er det at mødes med vennerne som er par

Du kan tilmelde sig gruppen ved at kontakte Selvhjælp Ringkøbing-Skjern på tlf. 9732 2011

Unge der har mistet forældre

Har du mistet en af dine forældre, og har du brug for at snakke med andre om din sorg, - nogen som forstår dig, fordi de er i samme situation. Det kan være at far eller mor havde et længere sygdomsforløb, og at du har brug for at snakke om forløbet, om den angst og magtesløshed du har følt i den forbindelse.

Der er p.t. ønske om opstart af en sådan sorggruppe for unge.

Kroniske smerter

Er dit liv begrænset af, at du må leve med daglige, kroniske smerter og med den træthed/manglende energi, som er en følge heraf. Oplever du, at det kan være svært at bruge familien eller vennerne, fordi de måske har svært ved at forstå din situation, da kroniske smerter ofte er usynlig for omgivelserne.

Kunne du tænke dig at møde andre i samme situation - nogen du kan dele tanker og erfaringer med f.eks. om hvilke hjælpemuligheder er der, - hvordan kan jeg få et godt liv med smerter.

Unge mellem 25 og 35 år, der ønsker et nyt eller større netværk med andre unge - nogen at snakke med.

Der er p.t. ønske om opstart af en sådan gruppe. Kunne det være noget for dig?

I gruppen mødes du med jævnalderende, der ligesom du ønsker et nyt eller større netværk, og I vil sammen beslutte, hvad indholdet på møderne skal være. Det kan f.eks. dreje sig om emner som venskaber, selvværd, ensomhed eller bare en snak om, hvad der rører sig lige nu.

Pårørende til unge med ADHD

Er du pårørende til et ungt menneske, der har ADHD. Føler du dig ofte alene og magtesløs og har brug for at mødes med andre, der forstår dig, fordi de er i samme situation, så I i fællesskab kan drøfte spørgsmål som f.eks. hvordan man støtter bedst muligt, men samtidig også sætter grænser og passer på sig selv.

Fibromyalgi

Har du fybromyalgi og dermed et liv, der er præget af den udfordring det er, at skulle tackle en hverdag med smerter, træthed og søvnproblemer samt andre følger af sygdommen. Måske oplever du også omgivelsernes mangel på forståelse for, hvordan du har det.

Mød andre i samme situation. I kan dele jeres situation med hinanden, udveksle erfaringer og støtte hinanden.

Styrk selvværet og bliv en sund rollemodel for dine børn

Føler du, at din usikkerhed og mangel på selvværd står i vejen for, at du kan være den gode og sunde rollemodel for dine børn, som du ønsker at være? Vil du gerne arbejde med egen personlige udvikling og finde dine indre ressourcer frem, så du kan udnytte dit potentiale bedre og har du lyst til at gøre det i fællesskab med andre, der har det ligesom du?

Det har du mulighed for i en selvhjælpsgruppe. Der er p.t. ønske om opstart af en sådan gruppe.

Panikangst

Oplever du angstanfald, der pludselig opstår uden at du egentlig er klar over hvorfor, og ledsages disse angstanfald af fysisk ubehag som hjertebanken, maveproblemer m.v.? Lægger disse anfald en dæmper på dine udfoldelser og begrænser dermed dit liv? Du er ikke alene.

Mød andre der på egen krop oplever det samme som du. I kan hjælpes ad med at tackle udfordringerne og støtte hinanden i at komme videre. I selvhjælpsgruppen udveksler I erfaringer og drøfter problemstillinger som f.eks.:

Hvordan tackler jeg det, når jeg mærker angsten

I hvilken situation opstår angsten typisk

Hvordan får jeg skabt et godt liv igen

Pårørende til unge med misbrugsproblemer

Er du pårørende til et ungt menneske med misbrugsproblemer og føler dig alene med frustrationer, sorg og magtesløshed. Måske oplever du også, at andre har svært ved at forstå din situation.

Det kan derfor være en lettelse og en hjælp at dele tanker med andre, der er i den samme situation. Der er ønske om opstart af en sådan gruppe.

Mistet ægtefælle

Det er hårdt at miste den, man har delt livet sammen med. Det er svært at bære alene. Hverdagen ændres totalt, og det er svært at forstå og tackle den nye livssituation både for en selv og også for omgivelserne. I en selvhjælpsgruppe møder du andre i samme situation. Ved fælles støtte og omsorg kan I hjælpe hinanden med at bearbejde sorgen. I kan dele erfaringer om tanker og problemstillinger som:

Hvordan tackler jeg sorgen og savnet

Hvordan er det at mødes med andre par

Hvordan får jeg skabt min egen hverdag

Hvordan får jeg livsglæden tilbage

Unge med manglende selvtillid og med lavt selvværd

Har din opvækst og de oplevelser, du har i bagagen resulteret i, at din selvtillid og selvværdsfølelse har lidt et knæk? Du er ikke alene! (Gen)find din styrke ved at dele dine oplevelser med andre i samme situation. Du vil opdage, at du ikke bare modtager støtte fra de andre, men også selv kan støtte.

Gennem fælles forståelse kan I sammen bearbejde den situation, I står i og dermed tage et nyt skridt i livet.

Pårørende til mennesker med angst og depression

Som pårørende føler man sig ofte magtesløs og usikker og går med tanker som "Hvordan støtter jeg bedst muligt" "Hvordan passer på mig selv"? Er du pårørende til et menneske med angst og depression kan det styrke dig at møde andre i samme situation. I kan dele erfaringer, støtte og hjælpe hinanden.

Særligt sensitive mennesker

Der er ønske om opstart af en sådan gruppe i Skjern-Tarm området, og hvor man mødes i dagtimerne.

For særligt sensitive mennesker kan hverdagen nogle gange være vanskelig at tackle, fordi indtryk og oplevelser kan virke meget overvældende. Særligt sensitive mennesker føler sig let udmattede af lyd- og lysindtryk og mange informationer.Kan du nikke genkendede til ovenstående, og har du lyst til at dele tanker og erfaringer med andre, der ligesom du har denne særlige følsomhed.

I en selvhjælpsgruppe kan I støtte og hjælpe hinanden med at tackle udfordringerne og få en større forståelse af de potentialer og positive egenskaber, der kendetegner særligt sensitive mennesker: kreativ, empatisk, intuititiv, god til at skabe harmoniske stemninger, indlevelsesevne overfor andre mennesker m.m.

Stress

Stress kan komme til udtryk i fysiske symptomer som træthed, muskelspændinger, hovedpine/migræne eller mavepine og psykiske symptomer som rastløshed, indre uro, utålmodighed, søvnløshed, irritabilitet eller koncentrationsbesvær.

Kan du nikke genkendende hertil, og kunne du tænke dig at gøre noget ved situationen i fællesskab med andre, der har det ligesom du?

I en selvhjælpsgruppe udveksler I erfaringer og I hjælper og støtter hinanden i at tackle udfordringerne og dermed komme videre.

Selvhjælpsgruppe/netværksgruppe for folk mellem 38 og 50 år

Vil du gerne lære nye mennesker at kende?

Din situation kan måske være, at du pludselig står alene efter en skilsmisse, - at du er alene med hjemmeboende børn, og trænger til at have et voksent netværk - eller au du er tilflytter. Der er ønske om opstart af en selvhjælpsgruppe/netværksgruppe for folk i aldersgruppen mellem ca. 38 og 50 år.

Efterladte efter selvmord

Har du mistet en nærtstående, som har valgt at tage sit eget liv? Måske oplever du, at andre har svært ved at forstå din situation. Har du lyst til at bearbejde sorgen i fællesskab med andre der forstår dig, fordi de er i samme situation?

I en selvhjælpsgruppe hjælpes I ad med at tackle udfordringerne. I kan dele tanker og oplevelser og støtte og hjælpe hinanden i den svære proces det er at komme gennem sorgen og tabet og genfinde glæden i livet.

Unge med depression og angst (aldersgruppe ca. 18-25 år)

Føler du dig ked af det eller trist til mode, er umådelig træt og har svært ved at tage dig sammen til noget som helst - selv de mindste gøremål virker uoverskuelige for dig. Måske plages du af indre uro og har svært ved at finde hvile. Det kan være svært for andre at forstå, og derfor føler du dig måske ensom og alene.

Mød andre, der forstår dig fordi de er i samme situation som dig. I kan støtte og hjælpe hinanden.

Samtalepartner

Selvhjælpsgrupperne søger samtalepartner til en kvinde i 50'erne. Er du kvinde i alderen mellem 40 og 60 år og har du brug for nogen at snakke med om hverdagens store og små oplevelser, men ikke har lyst til at være med i en større gruppesammenhæng, så har du mulighed for at få en samtalepartner.

Ligesom ved gruppestart, vil der være en frivillig med ved første møde, og I mødes på neutral grund i de lokaler, vi kan stille til rådighed. I kan så sammen finde ud af, under hvilke former, I fremover skal mødes og hvor tit.

Pårørende til unge med depression og angst

Som pårørende føler man sig ofte magtesløs og usikker med spørgsmål som f.eks: Hvordan støtter jeg bedst muligt? Kan mine bekymringer have en negativ påvirkning? Hvordan passer jeg på mig selv? Er du pårørende til et ungt menneske, som lider af depression og angst og kan du nikke genkendende til ovennævnte så kontakt Selvhjælp. Der er ønske om opstart af en sådan pårørendegruppe.

Depression og ensomhed

Føler du dig ked af det eller trist til mode, er umådelig træt og har svært ved at tage dig sammen til noget som helst - selv de mindste gøremål virker uoverskuelige for dig. Måske plages du af indre uro og har svært ved at finde hvile. Det kan være svært for andre at forstå, og derfor føler du dig måske ensom og alene.

I en selvhjælpsgruppe møder du mennesker, der forstår dig, fordi de er i samme situation som dig, så hvis du kan nikke genkendende til ovenståelde, så kontakt Selvhjælpsgrupperne og lad os få en snak.

Der er p.t. ønske om opstart af en sådan gruppe.

Social fobi

Er du angst for ikke at slå til i samvær med andre og angst for at udtrykke dig, og kommer det til udtryk i fysisk ubehav som rysten, hjertebanken, rødmen, fremstammen o.l. - og betyder det, at du isolerer dig fra socialt samvær med andre i samme situation.

Det kan være en stor styrke og hjælp at mødes med andre i samme situation - at opleve, at du ikke er alene om at have det sådan. I kan udveksle erfaringer og ved fælles hjælp finde redskaber til, hvordan I tackler angsten og de reaktioner, den udløser, så I får mere livskvalitet i hverdagen og kommer ud ud af isolationen og ensomheden.

Gruppe for mennesker, der har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi)

Mød andre, der er i samme situation som dig og også mærker de forandringer, som apopleksien har medført, og som andre ikke kan se og måske ikke forstår.

Pårørende til mennesker med en kræftsygdom

Det er svært at stå på sidelinien og støtte et andet menneske, dom man holder af. Har du behov for at dele din sorg og angst og følelse af magtesløshed med andre, der kan rumme dig og din situation, fordi de har det på samme måde og ved, hvad det handler om? I kan dele erfaringer og snakke med hinanden om de mange spørgsmål og tanker, I går med, f.eks: hvordan tackler jeg angsten? Kan jeg stille krav til og sige fra overfor den syge? Hvordan bevarer vi et ligeværdigt forhold?

Skilsmisse

Har din ægtefælle ønsket skilsmisse, og går du med en følelse af at være kasseret og har derved fået et knæk på dit selvværd? Få sat ord på tankerne og den sorg, der uvægerligt opstår i samvær med andre, der forstår dig, fordi de er i samme situation. Ved fælles hjælp kan I bearbejde sorgen og hjælpe hinanden videre.

Trachealkanylebærer

Har du fået indopereret trachealkanyle (kanyle i halsen) og kunne du tænke dig at mødes med andre i samme sitaution? Der er ønske om oprettelse af en sådan erfaringsudvekslingsgruppe, hvor I kan dele med hinanden, hvordan det påvirker jeres hverdag, at I permanent må bære kanyle, - at I nu må leve med den udfordring, at I ikke kan kommunikere på samme måde, som I før at kunnet, at stemmen lyder anderledes, at hygiejnen med og omkring kanylen tager meget tid, at det ofte giver humørsvingninger, og hvordan I oplever omgivelsernes reaktion herpå

Lungefibrose

Der er ønske om oprettelse af en gruppe for folk med lungefibrose, hvor gruppemedlemmerne kan udveksle erfaringer, snakke om hvilke behov man hver især har og hvilken motion, der er godt og vigtigt ved denne lidelse. Der er også ønske om, at gruppen laver motion/øvelser i fællesskab.

Udskriv E-mail

Facebook
Facebook

Vær med

Bliv en del af vort netværk og vær opdateret om vore aktiviteter.

>
Nyhedsbrev
Nyhedsmail

Vær opdateret

Få automatisk vore nyhedsbrev i din indbakke.

>
Vær frivillig
Gør en forskel

Vær frivillig

Bliv frivillig i Selvhjælp Ringkøbing-Skjern og vær med til at gøre en forskel.

>